Det Kgl. Bibliotek, København. Foto: Laura Stamer

Kirkekunst og -arkitektur