Vejle bibliotek. Foto: Diana Lovring

Kontakt

Hjælp

Kontakt

Hvordan får du hjælp?
Kontakt dit bibliotek hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk.

Brug"Find Bibliotek" (som er på alle sider) til at finde dit bibliotek.
Alle biblioteker der er med i bibliotek.dk kan findes med adresse, telefonnummer, e-mail-adresse m.v.


Spørgsmål om dine bestillinger
Kontakt dit bibliotek.

Fejl og mangler
Kontakt dit bibliotek eller kontakt Dansk BiblioteksCenter, som er ansvarlig for bibliotek.dk's drift og udvikling.

Ideer og forslag
Kontakt Dansk BiblioteksCenter, som er ansvarlig for bibliotek.dk's drift og udvikling.

Mailingliste
Hvis du vil følge med i nye funktioner på bibliotek.dk, så kan du tilmelde dig vores mailingliste.
Vi sender max. en gang om måneden en mail om nye funktioner eller varsler en evt. nattelukning.
Du kan også blive indbudt til at deltage i en test af nye funktioner.

Brugerpanel
Har du lyst til at være med i bibliotek.dk's brugerpanel? Så bliver du af og til kontaktet med spørgsmål eller brugerundersøgelser.
Tilmeld dig her ved at svare på nogle spørgsmål: Brugerpanel

Spørgsmål til bibliotekerne om andet end bibliotek.dk
Spørg dit lokale bibliotek eller spørg Biblioteksvagten

Dansk