Vælg materialetype

Afgræns din søgning

Søgeresultat

Schriftensammlung von Steubens Geschwindschiessen Invention (Tysk)

Christian Ludewig von Steuben

Undersøgelse af de Maader, som man hidtil har betient sig af til at transportere haardt saarede og qvæstede Krigere fra Striden eller Valpladsen : Forslag til en bequem, lidet bekostelig, og ved de fleste Leiligheder let anvendelig Indretning til at opnaae samme Øjemed

J.C.W. Wendt

Papers on subjects connected with the Duties of the Corps of Royal Engineers Contributed by officers of the Royal Engineers (Engelsk)

Rapport over Flaadens Panserforsøg paa Amager i Marts og Juni 1884

Report on Naval experiments against armour-plating on the isle of Amager in the months of March and June 1884 (Engelsk)

De danske Sukkerfabrikker : 1872-1888

Hundrede Snurrepiberier : Tidsfordriv fra Fysikens Omraade

Sophus Tromholt

99 nye Snurrepiberier : Tidsfordriv fra Fysikens Omraade

Sophus Tromholt

Die Infanterie im Schlachtenfeuer der Zukunft (Tysk)

W. H. v

Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri under 13. maj 1946 nedsatte kommission vedrørende de fremtidige retningslinier for forsøgsarbejdet paa planteavlens omraade m.m.