Vælg materialetype

Afgræns din søgning

Vælg evt. en anden sortering, fx nyeste først

Søgeresultat

Voldens ansigter : børn, unge og vold

John Peters (f. 1957)

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Børn bør spille voldelige computerspil

Christian Langelund Hansen

I: Jyllands-posten, 2019-12-07

Overgreb på børn : hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? : unges egne udsagn : resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse

Vold mod unge i Danmark : spørgeskemaundersøgelser blandt 8.-klasses-elever : delrapport 2

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge : en guide til plejefamilier - om forebyggelse, opsporing og håndtering

Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn

Video og TV, vold mod børn ???

Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold : inspirationskatalog til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab

SISO - Videnscentret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn

Udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram på mellemlang sigt for foranstaltninger med henblik på fælleseuropæisk støtte til medlemsstaternes indstats over for vold mod børn, unge og kvinder (DAPHNE-programmet) (2000-2004)"