Frederiksberg Bibliotek

Bidrag til Danmarks Personal- og Tids-Historie i det 16de Aarhundrede

Om Sander Leiel og Henrik Mogensen, Toldere ved Øresunds Told og borgmestre i Helsingør

Om Sander Leiel og Henrik Mogensen, Toldere ved Øresunds Told og borgmestre i Helsingør
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om