Vælg materialetype

Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden

bog
Titel
Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden
Bidrag
genudg. i Facsimile af Det danske Sprog- og Litteraturselskab; med sprog- og boghistoriske Indledninger ved Bertil Molde og Volmer Rosenkilde
Udgiver
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsesår
1950
Omfang
3 bd.
Note
Bd. 1: Thet nøye Testamenth ... 1524. Bd. 2 : Det ny Testament ... 1529. Bd. 3: Gammeltestamentlige Bøger ... 1539-41.
Opstilling i folkebiblioteker