Foto: Sønderborg Bibliotek

Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse
Hans Schultz Hansen
Sprog
Dansk
Udgiver
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Udgivelsesår
1990
Omfang
436 sider, illustreret
Referencer
Utrykt kildemateriale: side 388-390 ; Trykte kilder og litteratur: side 391-399
ISBN
87-89178-09-2
Opstilling i folkebiblioteker
96.9
DK5
Indhold
Indhold: Hovedlinjer i den økonomiske og sociale udvikling i Flensborg og omegn ca. 1840-1914 ; Slesvigsk helstatspatriotisme og materielle interesser ca. 1840-48 ; Treårskrigen og den danske bevægelses gennembrud i Flensborg og omegn ; Folkelig dansk bevægelse, konservativ ... helstatspolitik og nationalliberal sprogordning 1850-1864 ; Flensborg og omegn - den dansk-nordslesvigske bevægelses sydligste bastion 1864-ca. 1885 ; Industrialiseringens og det tyske dagligsprogs følger for den danske bevægelse ca. 1885-1900 ; Den danske bevægelse i Flensborg og omegn og konsolideringen som et mindretal ca. 1900-1914 ; Under verdenskrigen 1914-18   Vis mere Vis mindre
Af indholdet
Zusammenfassung: side 361-379