Det Kongelige Akademis bibliotek

Muslimske stemmer : religiøs forandring blandt unge muslimer i Danmark

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Muslimske stemmer : religiøs forandring blandt unge muslimer i Danmark
Bidrag
Karen-Lise Johansen
Sprog
Dansk
Udgiver
Akademisk Forlag
Udgivelsesår
2002
Omfang
174 sider
Fagligt niveau
Hertil findes
Bygger på hendes specialeafhandling, Århus Universitet
ISBN
87-500-3723-4
Opstilling i folkebiblioteker
29.7
DK5
Indhold
Indhold: Muslim : moderat eller fundamentalist? ; Den islamiske tradition (De islamiske trossætninger og den rituelle praksis ; Den islamiske vej - sharia ; Islam i Europa) Familien og den religiøse opdragelse (Islam i barndomshjemmet ; Dansk folkeskole eller islamisk friskole? ; ... Muslimsk ungdomskultur : nej tak til øl og gymnasiefester) Muslim i en ikke muslimsk kontekst (Afvisning af diasporadrømmen ; Islams aftraditionaliseringsproces ; Krav om refleksion ; Mødet mellem nationale islamudtryk) Islam og det moderne samfund (Individualisering ; Islam, sekularisering og demokrati ; Mod en tværnational islam ; Nye krav til de religiøse autoriteter ; På opdagelse efter den sande islam) Dansk muslimsk religiøsitet (Trosdimensionen : de evige koranske ord ;, Den religiøse praksis og opblomstringen af en islamisk etik ; Islams betydning for de unge : en islamisk identitet ; De muslimske ungdomsforeninger og italesættelsen af et dansk islamudtryk) Islam på den danske måde   Vis mere Vis mindre