Tingbjerg Bibliotek. Foto: Ida Acs

Kvalitative metoder : en grundbog

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Kvalitative metoder : en grundbog
Bidrag
redaktører, (hovedansvarlige): Svend Brinkmann; Lene Tanggaard (f. 1973); diverse: Ole Thornye; redaktør: Tom Havemann
Sprog
dansk
Udgiver
Hans Reitzel
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2010
Omfang
560 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
ISBN
9788741252551
Seneste oplag
5. oplag, 2013
Opstilling i folkebiblioteker
19.01
DK5
Indhold
Indhold: Metoder (Interviewet : samtalen som forskningsmetode / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Kirsten Hastrup: Feltarbejde. Pirkko Raudaskoski: Observationsmetoder (herunder videoobservation). Aktionsforskning / Birger Steen Nielsen & Kurt Aagaard Nielsen. Bente Halkier: ... Fokusgrupper. Kennet Lynggaard: Dokumentanalyse. Charlotte Baarts: Autoetnografi. Peter Dahler-Larsen: Evaluering) ; Tilgange (Fænomenologi / Bo Jacobsen, Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Merete Watt Boolsen: Grounded theory ; Barbara Czarniawska: Narratologi og feltstudier. Louise Phillips: Diskursanalyse. Jakob Steensig: Konversationsanalyse. Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning / Lis Højgaard & Dorte Marie Søndergaard. Henrik Kaare Nielsen: Kritisk teori. Judy Gammelgaard: Psykoanalysens empiri. Casper Bruun Jensen: STS. Hans Hauge: Delkonstruktion) ; Perspektiver (Benny Karpatschof: Den kvalitative undersøgelsesforms særlige kvaliteter. Svend Brinkmann: Etik i en kvalitativ verden. Søren Kristiansen: Kvalitative analyseredskaber. Bent Flyvbjerg: Fem misforståelser om casestudiet. Kvalitet i kvalitative studier ; Formidling af kvalitativ forskning / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann)   Vis mere Vis mindre