Holbæk Musikbibliotek

Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Bidrag
redaktører: Herdis Alvsvåg; Ådel Bergland; Oddvar Førland; festskriftsmodtager: Kari Martinsen
Udgiver
Cappelen Damm Akademisk
Udgivelsesår
2013
Omfang
382 sider
Fagligt niveau
Form og genre
Referencer
Med litteraturhenvisninger
ISBN
9788202407445
Opstilling i folkebiblioteker
61.701
DK5
Indhold
Indhold: Del 1: Omsorgsfilosofi og etikk: Patricia Benner: Celebrating the work of Kari Martinsen - Celebrating the centrality of care and receptive ethic ; Tom Andersen Kjær: Hvordan vi er og bør være sammen som mennesker - Træk af Kari Martinsens Løgstrup-læsning ; Mogens Pahuus: ... Ontologisk situationsetik - Om Kari Martinsen tolkning af K.E. Løgtrups etik ; Katie Eriksson: Jag var där, jag såg, jag vittnade och jag blev ansvarlig - den vårdande etikens mantra ; Per Norvedt: Hvis mellommenneskelige grunnvilkår er gode - hvorfor ser vi da så mye ondskap? ; Oddvar Førland: Noen perspektiver på tillit ; Charlotte Delmar: Omsorgsetik i klinisk sygepleje - den gode, kloge og rigtige sygepleje ; Bjørg Balteskard, Sissel Lisa Storli og Kari Martinsen: Hendene husker ullas uttrykk - Om betydningen av å gjøre tilværelsen rommelig for pasienter på sykehjem ; Del 2: Kunnskap og dannelse: Rune Slagstad: Kari Martinsens reetablering av omsorg og faglig skjønn som fundament i sykepleien ; Tor-Johan Ekeland: Etikken før evidensen ; Bengt Karlsson: Erfaring, kunnskapsmakt og disiplinering i psykisk helse-feltet ; Herdis Alvsvåg: Innsiktsbasert profesjonell praksis bør erstatte kunnskapsbasert praksis ; John Lundstøl: Omvurdering av forholdet mellom vitenskapelig og praktisk kunnskap ; Pål Henning Bødtker Walstad: Dannelse og forankring - Noen kulturhistoriske refleksjoner omkring forankring av helsefaglig dannelse ; Ådel Bergland: Læring og faglig utvikling gjennom arbeid i et faglig fellesskap - Eksempler fra prosjektsamarbeid mellom sykehjem og høgskole ; Kristian Larsen: Social position i rum, krop og identitet - En sociologisk analyse af sygeplejens postion i medicinsk felt med fokus på hvorfor det kan være let eller svært at give injektioner ; Marit Kirkevold: Er det på tide å bygge bro over kunnskaptskløften i sykepleiefaget? ; Del 3: Historie og helsepolitikk: Aina Schiøtz: Kari Martinsen som historiker og historisk aktør ; Ida Blom: Kontroll som omsorg? Welanderhjemmet i Bergen 1919-1939 ; Torunn Hamran: Kvinner, kall og klasse - sykepleiere som dro nordover i misjonens tjeneste ; Jeanne Boge: Korleis kan det ha seg at me vaskar oss så ofte og så omfattande? ; Kari Wærness: Hvilken innflytelse har humanistisk og sosiologisk omsorgstenkning og omsorgsforskning hatt på utviklingen av norske helse- og omsorgstjenester? ; Herdis Alvsvåg: Hva er det nye i samhandlingsreformen, og hvilke konsekvenser kan den få for helse- og omsorgstjenesten? - Gammel vin på nye flasker? ; Del 4: Tilleg: Kari Martinsen: Omsorg, sårbarhet og tid ; Bibliografi Kari Martinsen   Vis mere Vis mindre
Af indholdet
Med noter