DTU Bibliotek

Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen

Grundbog til specialisering i social- og specialpædagogik med fokus på særlige kendetegn for disse typer af pægagogikker, hvad de kan bruges til, hvem de retter sig mod, hvordan de udføres i praksis og hvordan man uddanner til dem

Grundbog til specialisering i social- og specialpædagogik med fokus på særlige kendetegn for disse typer af pægagogikker, hvad de kan bruges til, hvem de retter sig mod, hvordan de udføres i praksis og hvordan man uddanner til dem
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen
Bidrag
Sprog
dansk
Udgiver
Hans Reitzel
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2019
Omfang
624 sider, ill. (nogle i farver)
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
ISBN
9788741269672
Seneste oplag
3. oplag, 2021
Opstilling i folkebiblioteker
37.01
DK5
Indhold
Indhold, Social- og specialpædagogik / Tim Vikær Andersen, Hanne Meyer-Johansen. Socialpolitik, social- og specialpædagogik / Niels Rosendal Jensen. Det retlige grundlag for social- og specialpædagogisk arbejde / Pernille Lykke Dalmar. Social- og specialpædagogik i et internationalt ... perspektiv / Bodil Høyer Damsgaard. Inklusion og eksklusion / Lotte Hedegaard-Sørensen. Normalitet, afvigelse og diversitet / Gundi Schrötter Johannsen. Marginalisering og stigmatisering / Jørgen Elm Larsen, Maja Müller. Social mobilitet / Mette Bladt, Ditte Tofteng. Handicapbegrebet og handicapforståelser / Birgit Kirkebæk. Etik, dømmekraft og dilemmaer i den social- og specialpædagogiske profession / Gitte Riis Hansen. Psykologiske vidensformer i social- og specialpædagogikken / Mads Thomsen. Diagnosekulturens betydning for social- og specialpædagogisk arbejde / Anthon Sand Jørgensen. Forebyggelse og sundhedsfremme / Britta Isaksen. Resiliensperspektiver i det social- og specialpædagogiske arbejde / Ida Skytte Jakobsen. Magt og afmagt i social- og specialpædagogik / Jan T. Frederiksen ... et al.. Evidens og lovende praksis / Steffen Kaspersen. Etnicitet og udviklingshæmning som dobbelt minoritet / Vibe Larsen. Medborgerskab og myndighed - i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker med udviklingshæmning / Gitte Lyng Rasmussen. Rehabilitering og recovery / Jan Jaap Rothuizen. Køn og kategorisering / Anette Erlandson Pedersen. Pædagogisk arbejde med seksualitet hos voksne med funktionsnedsættelser / Kirsten Kortbek, Janne Jørgensen Lundstrøm. Æstetik, æstetiske udtryksformer og kultur / Thorbjørn Nyander Poulsen. Arbejde med krop og bevægelse / Lone Wiegaard. Digital kultur i en social- og specialpædagogisk praksis / Steen Søndergaard. Relationskompetence i social- og specialpædagogisk arbejde / Britta Nørgaard. Den professionelle samtale i social- og specialpædagogisk arbejde / Susanne Idun Mørch, Tim Vikær Andersen. Brugerperspektiver i social- og specialpædagogisk arbejde / Anne Mia Steno. Mentalisering / Marianne Køhler Skov. Konflikt- og voldsforebyggelse / Bo Hejlskov Elvén. At være en del af en offentlig serviceorganisation / Steen Juul Hansen. Ledelse og organisering af social- og specialpædagogik / Klaus Kasper Kofod. Specialisering og professionalisering / Andy Højholt, Uffe Vester Nielsen. Samarbejde med pårørende / Louise Mathiasen. Dokumentation af social- og specialpædagogisk arbejde / Margrethe Hjerrild. Udviklingsarbejde i social- og specialpædagogisk praksis / Thomas Waring Stubben. )   Vis mere Vis mindre