Hvidovre Bibliotek. Foto: Ida Acs

Farmakologi

Lærebog i farmakologi for sygeplejerskeuddannelsen. Rummer klinisk eksempler, integrering af sundhedsvæsenets krav til kvalitet og kapitler om lægemiddel-håndtering. Disse indeholder emnerne ansvar og kompetence, arbejdsmiljø og patientsikkerhed, medicinrummet, lægemiddelregning, ... medicineringsprocessen samt medicineringsfejl, Bogens tekst suppleret med note- og søgefunktion samt mulighed for oplæsning af bogens tekst   Vis mere Vis mindre

Lærebog i farmakologi for sygeplejerskeuddannelsen. Rummer klinisk eksempler, integrering af sundhedsvæsenets krav til kvalitet og kapitler om lægemiddel-håndtering. Disse indeholder emnerne ansvar og kompetence, arbejdsmiljø og patientsikkerhed, medicinrummet, lægemiddelregning, ... medicineringsprocessen samt medicineringsfejl Bogens tekst suppleret med note- og søgefunktion samt mulighed for oplæsning af bogens tekst   Vis mere Vis mindre
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
e-bog
Titel
Farmakologi
Sprog
dansk
Udgiver
Munksgaard
Udgave
3. udgave (3. i-bogsudgave)
Udgivelsesår
2019
Fagligt niveau
Form og genre
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Hertil findes
Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside
Note
Ajourføres
Originaludgave
Tidligere udgaver udgivet i bogform
ISBN
9788762818453
DK5
Information
Adgang via internet efter betaling/brugerregistrering.
Indhold
Indholdsfortegnelse: Almen farmakologi - Farmakologi (Lægemidlernes historie ; Farmakologi ; Lægemidler ; Lægemiddeldatabaser og -information) ; Almen farmakologi - Farmakokinetik (Absorptionsfasen ; Distributionsfasen ; Eliminationsfasen) ; Almen farmakologi - Farmakodynamik ... (Lægemidlers virkninger ; Lægemidlers virkningsmekanisme ; Placeboeffekt) - Almen farmakologi - Lægemiddelbivirkninger (Inddeling af lægemiddelbivirkninger ; Afdækning, overvågning og indberetning af bivirkninger ; Bivirkningstyper ; Lægemidler mod bivirkninger) ; Almen farmakologi - Lægemiddelinteraktioner (Kombinationsterapi ; Interaktioner mellem lægemidler ; Interaktioner mellem lægemidler og føde ; Interaktioner mellem lægemidler og naturlægemidler eller kosttilskud ; Interaktioner mellem lægemidler og alkohol ; Interaktioner mellem lægemidler og rygning ; Interaktionsdatabaser) ; Almen farmakologi - Lægemiddeldosering (Doseringsprincipper ; Sammenhænge inden for dosering af lægemidler) ; Almen farmakologi - Lægemiddelformer (Orale lægemiddelformer ; Rektale lægemiddelformer ; Parenterale lægemiddelformer ; Lægemiddelformer til inhalation ; Nasale lægemiddelformer ; Okulære lægemiddelformer ; Aurikulære lægemiddelformer ; Kutane lægemiddelformer ; Implantat til placering i subkutant væv ; Vaginale lægemiddelformer) ; Lægemiddelhåndtering - Ansvar og kompetence (Lovgivning ; Sygeplejerskens ansvar ved medicinering ; Sygeplejerskens kompetencer ved medicinering ; Autorisation ; Delegation) ; Lægemiddelhåndtering - Lægemiddelordination (Lægemidler ; Ordinationskrav og -oplysninger ; Ordinationsmåder ; Beslutningsstøtte for farmakoterapi) ; Lægemiddelhåndtering - Lægemiddeldispensering (Dispenseringsprocessen ; Dispenseringsmåder ; Klargøring af lægemidler til udlevering) ; Lægemiddelhåndtering - Lægemiddeladministration (Administrationsprocessen ; Administrationsveje og -teknikker ; Observation af patienten) ; Lægemiddelhåndtering - Lægemiddelopbevaring (Opbevaring af lægemidler i medicinrummet ; Opbevaring af dispenserede lægemidler ; Opbevaring af udleverede lægemidler ; opbevaring af medbragte lægemidler ; Opbevaring af lægemidler på plejehjem og bosteder ; Opbevaring af lægemidler i eget hjem) ; Lægemiddelhåndtering - Lægemiddeleksponering og medicinaffald (Håndtering af lægemiddeleksponering ; Håndtering af medicinaffald) : Lægemiddelhåndtering - Medicineringsfejl (Typer af medicineringsfejl ; Forebyggelse af medicineringsfejl; Opfølgning på medicineringsfejl) ; Lægemiddelhåndtering - Medicinforsømmelse (Termer for medicinefterlevelse ; Termer for medicinforsømmelse : Konsekvenser af medicinforsømmelse ; Årsager til medicinforsømmelse ; Adfærdsmønstre bag medicinforsømmelse ; Måling af medicinforsømmelse ; Forebyggelse af medicinforsømmelse) ; Lægemiddelhåndtering - Polyfarmaci (Multisygdom og multibehandling ; Medicinafstemning Medicingennemgang) ; Lægemiddelhåndtering - Medicingivning i forskellige kontekster (Medicingivning på hospitaler ; Medicingivning i psykiatrien ; Medicingivning i pædiatrien ; Medicingivning i sektorovergang ; Medicingivning i eget hjem ; Medicingivning i daginstitutioner og på skoler) ; Lægemiddelhåndtering - Lægemiddelbehandling til risikogrupper (Lægemiddelbehandling til patienter med påvirket organfunktion ; Lægemiddelbehandling til forskellige patienter) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe A (Lægemidler mod syrerelaterede lidelser ; Lægemidler mod kvalme ; Lægemidler mod forstoppelse ; Lægemidler mod diarré ; Lægemidler mod hæmorider og analfissurer ; Lægemidler mod inflammatoriske tarmsygdomme ; Lægemidler til behandling af deabetes mellitus ; Lægemidler mod adipositas) : Specialfarmakologi - Hovedgruppe B (Lægemidler mod tromber ; Lægemidler mod blødninger ; Lægemidler md anæmi) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe C (Lægemidler mod hypertension ; Lægemidler mod arytmier ; Lægemidler mod angina pectoris ; Lægemidler mod hjerteinsufficiens ; Lægemidler mod dyslipidæmi) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe D (Lægemidler mod eksem og psoriasis ; Dermatologiske lægemidler med antimikrobiol virkning ; Lokalbedøvende lægemidler) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe G (Vestimulerende og vehæmmende lægemidler ; Hormonale præventionsmidler ; Lægemidler til behandling af klimakterielle gener ; Lægemidler mod impotens) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe H (Kortikorider ; Hormoner med virkning på glandula thyroidea ; Andre hormoner) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe J (Antibakterielle lægemidler ; Antivirale lægemidler ; Lægemidler mod svamp) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe L (Antineoplastiske midler ; Immunmodulerende midler) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe M (Lægemidler til behandling af gigtsygdomme ; Biologiske antireumatika ; Lægemidler til behandling af osteoporose ; Lægemidler til behandling af urinsur gigt ; Muskelrelaksantia) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe N (Analgetika ; Medicinsk cannabis ; Lægemidler til behandling af psykiske lidelser ; Lægemidler til behandling af ADHD ; Lægemidler til behandling af søvnbesvær ; Lægemidler til behandling af epilepsi Lægemidler til behandling af Alzheimers sygdom ; Lægemidler til behandling af parkinsonisme ; Lægemidler til behandling af migræne ; Midler mod andre lidelser i nervesystemet ; Lægemidler til anvendelse af afhængighed) ; Specialfarmakologi - Hovedgruppe R (Lokalt virkende lægemidler ved lidelser i næsen ; Lægemidler til behandling af obstruktive lungesygdomme ; Lægemidler til behandlinger af hoste ; Antihistaminer) ; Specialfarmakologi - Infusionsvæsker og -koncentrater (Infusionsvæsker ; Infusionskoncentrater ; Tilsætning af koncentrater tiinfusionsvæsker) ; Specialfarmakologi - Naturlægemidler og kosttilskud (Naturlægemidler ; Kosttilskud)   Vis mere Vis mindre