Gellerup Bibliotek

Socialpædagogik - en grundbog

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Socialpædagogik - en grundbog
Bidrag
Sprog
dansk
Udgiver
Hans Reitzel
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2013
Omfang
442 sider
Fagligt niveau
Form og genre
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
9788741257938
Seneste oplag
3. oplag, 2016
Opstilling i folkebiblioteker
37.01
DK5
Indhold
Indhold: Tendenser i socialpædagogik (Torsten Erlandsen: Socialpædagogikkens udvikling i Danmark. Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik i det moderne. Jens Erik Kristensen: Socialpædagogik og forebyggelse. Ditte Sørensen: Mennesker med funktionsnedsættelse - inklusion og ... deltagelse. Mette Grostøl: Børne- og ungeområdet - i et helikopterperspektiv. Jacob Kornbeck: Socialpædagogik i et internationalt perspektiv) ; Perspektiver på socialpædagogik (Bent Madsen: Socialpædagogik - at hjælpe mennesker i udsatte positioner. Kirsten Elisa Petersen: Psykologiens betydning i socialpædagogisk arbejde. Søren Langager: Diagnosekultur, socialpsykiatri og socialpædagogik med særligt henblik på unge- og voksenområdet. Marianne Skytte: Det kulturelle perspektiv i socialpædagogikken. Birgit Kirkebæk: Etiske problemer i forhold til den professionelle indsats over for børn, unge og voksne med særlige behov. Kaspar Villadsen: Det indrestyrede menneske - om socialpædagogikkens påtrængende problem) ; Socialpædagogik og profession (Torsten Erlandsen: Uddannelse til socialpædagog? Socialpædagogik som velfærdsprofession / Torsten Erlandsen og Søren Langager. Keld Trækjær: At arbejde med sig selv i socialpædagogisk arbejde. Anna Kathrine Frørup: Hvordan beskriver socialpædagoger deres praksis? Jan Jaap Rothuizen: Socialpædagogisk udviklingsarbejde. Janne Hedegaard Hansen: Socialpædagogik iagttaget som et socialt praksisfelt. Klaus Kasper Kofod: Organisation og organisering i socialpædagogiske tilbud - hvorfor ligner de alle hinanden?) ; Socialpædagogik - en ide og forskellige områder (Kirsten Elisa Petersen: Socialpædagogik i daginstitutionen. Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik og ungdomsuddannelse. Jesper Holst: Socialpædagogik med mennesker med nedsat funktionsevne. Ida Schwartz: Socialpædagogisk støtte til livsførelse - børn og unge uden for eget hjem. Marlene Quisgaard Trentel: Tidligere anbragte unge, uddannelsesforløb og socialpædagogisk støtte. Socialpædagogisk arbejde med mennesker med sindslidelser / Pernille Jensen og Line Top Abildtrup. Tine Fristrup: Ansvar for egen aldring - om bevægelsesfremme i senlivet. Lars-Henrik Schmidt: Socialpædagogikkens fremtid - officielle bekymringer)   Vis mere Vis mindre