Vælg materialetype

Socialpædagogik - en grundbog

Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
bog
Titel
Socialpædagogik - en grundbog
Bidrag
redaktører: Torsten Erlandsen m. fl.
Udgiver
Hans Reitzel
Udgivelsesår
2013
Seneste oplag
3. oplag, 2016
Omfang
442 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
978-87-412-5793-8
Opstilling i folkebiblioteker
Indhold
Indhold: Tendenser i socialpædagogik (Torsten Erlandsen: Socialpædagogikkens udvikling i Danmark. Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik i det moderne. Jens Erik Kristensen: Socialpædagogik og forebyggelse. Ditte Sørensen: Mennesker med funktionsnedsættelse - inklusion og ... deltagelse. Mette Grostøl: Børne- og ungeområdet - i et helikopterperspektiv. Jacob Kornbeck: Socialpædagogik i et internationalt perspektiv) ; Perspektiver på socialpædagogik (Bent Madsen: Socialpædagogik - at hjælpe mennesker i udsatte positioner. Kirsten Elisa Petersen: Psykologiens betydning i socialpædagogisk arbejde. Søren Langager: Diagnosekultur, socialpsykiatri og socialpædagogik med særligt henblik på unge- og voksenområdet. Marianne Skytte: Det kulturelle perspektiv i socialpædagogikken. Birgit Kirkebæk: Etiske problemer i forhold til den professionelle indsats over for børn, unge og voksne med særlige behov. Kaspar Villadsen: Det indrestyrede menneske - om socialpædagogikkens påtrængende problem) ; Socialpædagogik og profession (Torsten Erlandsen: Uddannelse til socialpædagog? Socialpædagogik som velfærdsprofession / Torsten Erlandsen og Søren Langager. Keld Trækjær: At arbejde med sig selv i socialpædagogisk arbejde. Anna Kathrine Frørup: Hvordan beskriver socialpædagoger deres praksis? Jan Jaap Rothuizen: Socialpædagogisk udviklingsarbejde. Janne Hedegaard Hansen: Socialpædagogik iagttaget som et socialt praksisfelt. Klaus Kasper Kofod: Organisation og organisering i socialpædagogiske tilbud - hvorfor ligner de alle hinanden?) ; Socialpædagogik - en ide og forskellige områder (Kirsten Elisa Petersen: Socialpædagogik i daginstitutionen. Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik og ungdomsuddannelse. Jesper Holst: Socialpædagogik med mennesker med nedsat funktionsevne. Ida Schwartz: Socialpædagogisk støtte til livsførelse - børn og unge uden for eget hjem. Marlene Quisgaard Trentel: Tidligere anbragte unge, uddannelsesforløb og socialpædagogisk støtte. Socialpædagogisk arbejde med mennesker med sindslidelser / Pernille Jensen og Line Top Abildtrup. Tine Fristrup: Ansvar for egen aldring - om bevægelsesfremme i senlivet. Lars-Henrik Schmidt: Socialpædagogikkens fremtid - officielle bekymringer)   Vis mere Vis mindre