Tingbjerg Bibliotek. Foto: Ida Acs

Kampen om daginstitutionen : den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession

Et overblik over betydelige ændringer i den nationale velfærdspolitik for de 0-6-årige og ændringernes betydning for den kommunale forvaltning og daginstitutionens daglige praksis

Et overblik over betydelige ændringer i den nationale velfærdspolitik for de 0-6-årige og ændringernes betydning for den kommunale forvaltning og daginstitutionens daglige praksis
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Kampen om daginstitutionen : den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession
Sprog
dansk
Udgiver
Frydenlund
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2013
Omfang
225 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
9788771183221
Seneste oplag
2. oplag, 2014
Opstilling i folkebiblioteker
37.21
DK5
Indhold
Indhold: Makro-niveau : policy, børnepasningens sociologi og pædagog-professionens fremvækst (John B. Krejsler: Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne : kvalitetsreform som udfordring til pædagog-professionen. Ulf Brikkjær: Daginstitution og læreplaner - er det ... noget med skole? : spændingsfeltet mellem pasning, socialpolitik og nye nationale uddannelsesstrategier. Steen Baagøe Nielsen: Danske daginstitutioners skiftende politiske mandat : om bevægelser i diskurserne mellem arbejdsmarked, familie- og uddannelsespolitik). Meso-niveau : forvaltning, styring og vidensoprustning af den pædagogiske organisation (John B. Krejsler: At forvalte kvalitetsreform lokalt : dagtilbud på spil mellem forvaltning, institutionsledelse og pædagoger. Tillidsrepræsentanters interessevaretagelse under nye arbejdsvilkår : indflydelse, kvalitet og ledelse / Annegrethe Ahrenkiel & Camilla Schmidt. Jakob D. Bøje: Pædagoguddannelse og pædagogisk arbejde : nyuddannede pædagogers måder at valorisere og organisere praksis). Mikro-niveau : hverdagspraksis : dokumentation, samspil og barnets liv (Annegrethe Ahrenkiel: Ændrede relationer mellem hjem og institution : forældresamarbejdets form og indhold. Camilla Schmidt: Vidensudveksling og daginstitutionsarbejde sat på manual : vidensformer og anvendelse af viden i kontekst. Maja Plum: Pædagogen dokumenteret : læreplaner, dokumentationskrav og at ordnes som pædagog)   Vis mere Vis mindre