Vælg materialetype

Kampen om daginstitutionen : den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession

Et overblik over betydelige ændringer i den nationale velfærdspolitik for de 0-6-årige og ændringernes betydning for den kommunale forvaltning og daginstitutionens daglige praksis

Et overblik over betydelige ændringer i den nationale velfærdspolitik for de 0-6-årige og ændringernes betydning for den kommunale forvaltning og daginstitutionens daglige praksis
Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
bog
Titel
Kampen om daginstitutionen : den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession
Bidrag
redaktører: Annegrethe Ahrenkiel, Camilla Schmidt, John Krejsler
Udgiver
Frydenlund
Udgivelsesår
2013
Seneste oplag
2. oplag, 2014
Omfang
225 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
978-87-7118-322-1
Opstilling i folkebiblioteker
Indhold
Indhold: Makro-niveau : policy, børnepasningens sociologi og pædagog-professionens fremvækst (John B. Krejsler: Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne : kvalitetsreform som udfordring til pædagog-professionen. Ulf Brikkjær: Daginstitution og læreplaner - er det ... noget med skole? : spændingsfeltet mellem pasning, socialpolitik og nye nationale uddannelsesstrategier. Steen Baagøe Nielsen: Danske daginstitutioners skiftende politiske mandat : om bevægelser i diskurserne mellem arbejdsmarked, familie- og uddannelsespolitik). Meso-niveau : forvaltning, styring og vidensoprustning af den pædagogiske organisation (John B. Krejsler: At forvalte kvalitetsreform lokalt : dagtilbud på spil mellem forvaltning, institutionsledelse og pædagoger. Tillidsrepræsentanters interessevaretagelse under nye arbejdsvilkår : indflydelse, kvalitet og ledelse / Annegrethe Ahrenkiel & Camilla Schmidt. Jakob D. Bøje: Pædagoguddannelse og pædagogisk arbejde : nyuddannede pædagogers måder at valorisere og organisere praksis). Mikro-niveau : hverdagspraksis : dokumentation, samspil og barnets liv (Annegrethe Ahrenkiel: Ændrede relationer mellem hjem og institution : forældresamarbejdets form og indhold. Camilla Schmidt: Vidensudveksling og daginstitutionsarbejde sat på manual : vidensformer og anvendelse af viden i kontekst. Maja Plum: Pædagogen dokumenteret : læreplaner, dokumentationskrav og at ordnes som pædagog)   Vis mere Vis mindre