Vælg materialetype

Strafferet og menneskeret

Fremstilling af menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet både fra et gerningspersonsperspektiv og fra et offerperspektiv

Fremstilling af menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet både fra et gerningspersonsperspektiv og fra et offerperspektiv
Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
bog
Titel
Strafferet og menneskeret
Udgiver
Karnov Group
Udgivelsesår
2014
Omfang
634 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
ISBN
978-87-619-3581-6
Opstilling i folkebiblioteker
Indhold
Indhold: Bærende hensyn, kriminalisering og fortolkning (Bærende hensyn i strafferetten ; Kriminalisering ; Den strafferetlige fortolkning) ; Beskyttelsen af gerningspersonen (De danske strafferetlige ansvarsbetingelser og legalitetsprincippet ; Det strafferetlige legalitetsprincip i ... Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ; Hensynet til gerningspersonens materielle menneskerettigheder ; Straffelovgivningen og ytringsfriheden) ; Beskyttelsen af ofret (Statens positive forpligtelser af betydning for strafferetten ; Særligt om de objektive straffrihedsgrunde ; Statens fysiske magtanvendelse - og pligterne i anledning heraf) ; Tværgående og krydsende menneskerettigheder (Kønsdiskrimination i strafferetten ; Krydsende menneskerettigheder)   Vis mere Vis mindre