Det Kgl. Bibliotek, København. Foto: Laura Stamer

Madsociologi

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Madsociologi
Bidrag
Sprog
Dansk
Udgiver
Munksgaard
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2015
Omfang
250 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
9788762812147
Opstilling i folkebiblioteker
64.101
DK5
Indhold
Indhold: Introduktion til madsociologi / af Jon Fuglsang og Naja Buono Stamer. Boris Andersen: Måltidets sociologi : Simmel og Fischler om det fælles måltid ; Praksisteori : mad som en social praksis. Christian Coff: Semiotik og hverdagslivssociologi : kommunikation med mad. Bodil Just ... Christensen: Mad og magt : ernæring og sundhed i Foucaults optik. Kia Ditlevsen: Socialkonstruktivisme - et andet blik på køn, etnicitet og mad. Naja Buono Stamer: Den rationelle forbruger : introduktion til rationel handlingsteori. Christian Stenbak Larsen: Forbrug af fødevarer : Bourdieus og andres kulturelle perspektiver på forbrug. Brian Benjamin Hansen: Nydelsessamfundet ; mad som forbrugsobjekt. Henrik Mielby: Risikosamfundet : tilllid til og risiko ved fødevarer. Liselotte Hedegaard: Foodscapes : sociologiske forståelser af madkultur. Jon Fuglsang: Maddannelse : Ziehe og kulturel frisættelse. Sociologi og kostvejledning : en narrativt funderet samtalepraksis / af Søren Tange Kristensen og Allan Køster. Steen Nepper Larsen: Efterskrift - tak for mad : hvad er madsociologiens aktualitet?   Vis mere Vis mindre