Vælg materialetype

Social- og specialpædagogik

Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
bog
Titel
Social- og specialpædagogik
Bidrag
redaktør: Holger Kjærgaard (f. 1934)
Udgiver
Akademisk Forlag
Udgivelsesår
2015
Omfang
332 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
978-87-11-37489-4
Opstilling i folkebiblioteker
Indhold
Indhold: Holger Kjærgaard: Social- og specialpædagogik - hvad er det? Individualiserende problemforståelser i pædagogisk arbejde / af Britta Dumstrei & Simon Sejer Nielsen. Ullrich Zeitler: Kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. John Andersen: Empowerment, kritisk teori og ... aktionsforskning. Inge M. Bryderup: Synet på børn og på de socialpædagogiske opgaver - et historisk blik. Janne Hedegaard Hansen: Inklusion og eksklusion. Bennyé D. Austring: Æstetik og socialpædagogik. Mikkel Boje Smidt: Social- og specialpædagogisk arbejde med udgangspunkt i målgruppens livsbetingelser. Kevin Anthony Perry: "SuperStikkerPatruljen" - tillid og mistillid som udtryk for kulturel indramning. Marleen Stefansen: Tilværelsespsykologi og kvalificeret selvbestemmelse - teoretiske afsæt for udviklingen af mestringsevne hos unge med sociale og psykiske vanskeligheder. Trine Schultz: Omsorgs- og handlepligt i forhold til udsatte børn og unge samt voksne med nedsat psykisk funktionsevne. Mie Engen: Autonomi og mestring - socialpædagogisk arbejde med voksne udviklingshæmmede i botilbud. Mette Rømer: Det socialpædagogiske arbejde på botilbud med domfældte udviklingshæmmede - rammebetingelser og dilemmaer. Ditte-Marie From: Sundhedsfremmende pædagogik på specialinstitutioner. Psykosocialt arbejde i relationel praksis sammen med mennesker med alvorlige psykiske problemer / af Pernille Jensen og Line Top Abildtrup. Anni Mortensen: Neuropædagogik - pædagogik med hjernen og med hjertet   Vis mere Vis mindre