Vælg materialetype

Implementering : fra viden til praksis på børne- og ungeområdet

Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
e-bog
Titel
Implementering : fra viden til praksis på børne- og ungeområdet
Bidrag
redaktører: Bianca Albers, Helle Høgh, Hans Månsson
Udgiver
Dansk Psykologisk Forlag , sælges på internettet
Udgivelsesår
2015
Omfang
293 sider, illustreret
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Note
Downloades i EPUB-format
Beskrivelsen baseret på det fysiske forlæg
ISBN
978-87-7158-098-3
Information
Der er begrænset adgang til denne titel. bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse.
Indhold
Indhold: Implementering : forskningsoversigt og udvalgte koncepter (Per Nilsen: Implementeringsforskning : en introduktion. Implementeringskoncepter og -modeller / af Bianca Albers og Allison Metz. Helle Høgh: Fra viden til praksis via implementeringsnetværk : gennembrudsmetoden som ... ramme for kvalitetsudvikling, implementering og opskalering). Implementering i praksis (Implementering i praksis / af Bianca Albers, Helle Høgh og Hans Månsson. Morgen F. Greve: Styrket implementering gennem indsatsteori? : forebyggelse af ungdomskriminalitet som eksempel. Birgitte Rønnov: Implementeringen begynder ved valget af indsatser : en præsentation af heksagonmodellen. Gøye Thorn Svendsen: Implementering af PALS : forandringsglæde og modstandskraft øger succesraten for implementering. Bianca Albers: At lede implementeringen af evidensbaseret praksis. Marie Hultberg: Erfaringer med anvendelsen af Active Implementation Frameworks i Ikast-Brande Kommune. Lone Nordin: Sundhedsfremme og sundhedsundervisning i folkeskolen : fra politik til praksis. Peter Wick: Skolen : mellem forandring og forankring. Torsten Conrad: Ledelsen og forandringer i folkeskolen. Børns mentale sundhed : implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker / af Katrine Finke og Lisbeth Holm Olsen. Helle Høgh: Casebaseret audit : en metode til at skabe bæredygtig implementering på tværs af sektorer. Hans Månsson: Bæredygtig implementering inden for dagtilbuds- og skoleområdet). Implementering i fremtiden (Implementering i fremtiden / af Bianca Albers, Helle Høgh og Hans Månsson)   Vis mere Vis mindre