Hvidovre Bibliotek. Foto: Ida Acs

At lede efter læring : ledelse og organiseringer i den reformerede skole

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
At lede efter læring : ledelse og organiseringer i den reformerede skole
Sprog
dansk
Udgiver
Samfundslitteratur , i samarbejde med Professionshøjskolen UCC
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2015
Omfang
399 sider, illustreret
Målgruppe
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
9788759322222
Seneste oplag
1. oplag, 2015
Opstilling i folkebiblioteker
37.363
DK5
Indhold
Indhold: Den synlige skole - når læring gøres til genstand for ledelse (Viviane Robinson: Udvikling af elevcentreret ledelse : at møde udfordringen ved forandring. Syn for sagn : subjektpositioner i observation af undervisning / Ane Kirstine Brandt, Tina Thilo og Anita Monnerup ... Pedersen. Hvis John Hattie er løsningen - hvad bliver så skolens problem? : om læreren som bricoleur og ingeniør / Jens Christian Jacobsen og Peter Wick. Kasper Kjeldgaard Stoltz: Læringsrummenes uudnyttede ressourcer : et omrids af et oprør med klasseværelset og hjemmeklasseprincippet. Hanne Knudsen: De blinde pletter i synlig læring : hvordan evidens blev svaret på det hele og glemte de andre spørgsmål, man også kan stille) ; Den fortættede skole - ledelse for læring i skolens indre (Kristian Gylling Olesen: Når flere leder end blot skoleledelsen : distribueret ledelse i skoler. Rikke Pedersen og Ane Feilberg / At lede efter læring på tværs af skole og fritid : pædagoger mellem organisatoriske fantasier og professionelle værdier. Kia Wied: Valgfrihedens og læringens orkestrering af skolen : når en kakofoni af rytmer gør det svært at holde takten. Lonni Hall: Ledelse for læring på strømpefødder : hvad er det, som lades udenfor, når elever tjekker ind til læring gennem skoaftagningsritualet?) ; Den forslugne skole - ledelse for læring i skolens omverden (Det forsvundne frikvarter : at lede efter læring i mellemrummene / Helle Bjerg og Dorthe Staunæs. "Byg det op" : læringsledelsens parkourisering / Helene Falkenberg og Malou Juelskjær. Hurra, skolen brænder! : ildsjælen som professionsideal i den åbne skole / Rasmus Bergmann og Holger Højlund) ; Den formidable skole - når læring gøres til genstand for styring (Kerneløse kerneopgaver : skolen som potentialiseringsmaskine / Justine Grønbæk Pors og Niels Åkerstrøm Andersen. Striden om tiden : når tidsstyring griber ind i professionelles motivation og selvforståelse / Helle Bjerg og Nana Vaaben. Mathilde Hjerrild Carlsen: Ledelse af innovation i skolen : om at lede mellem modsatrettede engagementsregimer. Claus Munch Drejer: Hvordan skolelæreren blev en risiko i den globale konkurrence : en analyse af statens styring af skoler, lærere og elever i et guvernementalitetsperspektiv. Ledelse for læring i en reformtid : amerikanske perspektiver / Marsha Modeste og Carolyn Kelly)   Vis mere Vis mindre