Silkeborg Bibliotek

Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik
Bidrag
Sprog
dansk
Udgiver
Dafolo
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2015
Omfang
339 sider, illustreret
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Hertil findes
Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside
Note
Delvis oversat fra norsk og engelsk
ISBN
9788771601206
Seneste oplag
2. oplag, 2019
Opstilling i folkebiblioteker
37.21
DK5
Indhold
Indhold: Barndom, kultur og læring (Stig Broström: Didaktik i dagtilbud - historisk og aktuelt. Torben Næsby: Barndom og pædagogisk kvalitet. Ole Henrik Hansen: Børns sproglige udvikling. Pædagogers arbejde med matematisk opmærksomhed i dagtilbud / Michael Wahl Andersen og Bent ... Lindhardt. Frank Storgaard: Natur og naturfænomener i dagtilbud. Kultur af, med og for børn - især de yngste / Kim Jerg og Kaare Werner Nielsen). Profession og organisation (Daginstitutionens betydning for børns udvikling, trivsel og læring / Anna-Katharina Højen-Sørensen og Laura Louise Laugesen. Torben Næsby: Viden og evidensinformeret praksis i uddannelse og i pædagogens arbejde. Palle Rasmussen: Evidens og professionel pædagogisk praksis. Tanja Miller: Dagtilbuddenes organisation, ledelse og kultur). Relation og kommunikation (Mari Pettersvold: Demokratiforståelser og børns demokratiske deltagelse i børnehaven. Pædagogisk arbejde med børns fællesskaber i overgangen fra børnehave til skole / Ida Schwartz og Selma Reynisdóttir. Børns involvering i hverdagslivsbeslutninger og forandringsprocesser / Ida Kornerup og Mimi Petersen. Professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for nul- til femårige / Allan Baumann og Marianne Gilbert Nielsen). Samarbejde og udvikling (Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århunderede i demografisk belysning. Iram Siraj-Blatchford: Et fokus på pædagogik : casestudier af effektiv praksis. Deltagelse, fællesskabelse og læringsmuligheder : om samlingen som læringsmiljø / Kira Saabye Christensen og Ida Kornerup. Üzeyir Tireli: Forældreinddragelse - et kritisk blik)   Vis mere Vis mindre