Vælg materialetype

Socialret : forsørgelse og beskæftigelse

Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
bog
Titel
Socialret : forsørgelse og beskæftigelse
Bidrag
tekst: John Klausen, Trine Schultz, Nina von Hielmcrone
Udgiver
Jurist- og Økonomforbundet
Udgivelsesår
2015
Omfang
494 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
ISBN
978-87-574-3517-7
Opstilling i folkebiblioteker
Indhold
Indhold: Forsørgelse og beskæftigelse ; Kompetence, sagsbehandling og kontrol ; Arbejdsløshedsdagpenge ; Introduktion til arbejdsskadesikring ; Sygedagpenge ; Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse ; Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ; Den aktive ... beskæftigelsesindsats ; Integration af udlændinge i Danmark ; Kompensation til handicappede i erhverv ; Revalidering ; Fleksjob og ledighedsydelse ; Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse ; Førtidspension ; Tilbagebetaling ; Vandrende arbejdstagere ; Finansiering af forsørgelse og beskæftigelse   Vis mere Vis mindre