Det Kgl. Bibliotek, København. Foto: Laura Stamer

Æstetisk praksis og børn : sanser, væren og læring i dagtilbuddets læreplan

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Æstetisk praksis og børn : sanser, væren og læring i dagtilbuddets læreplan
Sprog
Dansk
Udgiver
Frydenlund
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2017
Omfang
176 sider, illustreret i farver
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
9788771183597
Opstilling i folkebiblioteker
37.21
DK5
Indhold
Indhold: Æstetisk praksis (Et æstetisk blik på børn ; Hvad betyder æstetik? ; At iagttage børn i et æstetisk perspektiv ; Kroppen i æstetisk praksis ; Æstetisk udtryk og artikulation) ; Æstetisk praksis i et læreplansperspektiv (Didaktik, dannelse og æstetisk praksis ; ... Dannelsesorienteret didaktik ; Introduktion til æstetisk praksis i relation til læreplanstemaerne ; Alsidig personlig udvikling ; Social udvikling ; Kommunikation og sprog ; Krop, sanser og bevægelse ; Natur, udeliv og science ; Kultur, æstetisk og fælleskab) ; Det æstetiske børne- og læringsmiljø (Rum og fordybelse i et æstetisk perspektiv ; Rum til æstetisk fordybelse ; Pædagogens rolle)   Vis mere Vis mindre