Odense Biblioteker og Borgerservice

Kan gamle genoptrænes - og nytter det noget? : antologi om rehabilitering og genoptræning

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Kan gamle genoptrænes - og nytter det noget? : antologi om rehabilitering og genoptræning
redaktion: Anne Brockenhuus-Schack ... et al.
Sprog
Dansk
Udgiver
Videnscenter på Ældreområdet
Udgivelsesår
2002
Omfang
144 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
ISBN
87-984724-1-0
Opstilling i folkebiblioteker
38.6
DK5
Indhold
Indhold: Helle Schnedler: Lov om genoptræningsplaner. Charlotte Søderlund: Præcisering af ansvaret. Tina Voltelen: Mere rehabilitering - mindre pleje. Anne Brockenhuus-Schack: Gråzonen er ikke forsvundet - interviev med praktiserende læge Søren Friborg ; Hjemmerehabilitering er ... motivernede - interview med ledende sygeplejerske Birgitte Bennedsgaard og overfysioterapeut Terese Bjorholm ; Ressourcerne ligger i selve gruppen - interview med ergoterapeut Elsebeth Elsted. Beate Jarl: Genoptræning - med borgeren i centrum. Leif Vestergaard Pedersen: Genoptræning og rehabilitering af ældre vedommmer hele sundhedsvæsenet. Annette Johannesen: At turde tro det nytter. Henning Kirk: Genoptræning for ældre - stedbarn søger ansvarlige forældre. Helle Timm: Kan hverdagslivet betale sig? Helhedssyn en nødvendighed i plejen af ældre med mange sygdomme og funktionstab / af Ulla Gurner og Mats Thorslund, Carsten Hendriksen: Genoptræning i et forebyggelsesperspektiv - økologisk indsats. Lilly Jensen: Empowerment som fundament for rehabililtering af ældre borgere. Mette Vinther Poulsen: Sammenhæng i indsatsen med fælles sprog   Vis mere Vis mindre