Silkeborg Bibliotek

Inklusionens begrænsede grænseløshed

Artiklen problematiserer troen på, at inklusionen kan bidrage til at mindske disintegrationen i skolerne, da også inklusionen har en iboende grænse

Artiklen problematiserer troen på, at inklusionen kan bidrage til at mindske disintegrationen i skolerne, da også inklusionen har en iboende grænse
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om