Holbæk Musikbibliotek

Kunst og æstetik som socialpædagogisk strategi

Erfaringer fra et pilotprojekt hvor socialt udsatte og psykisk sårbare unge introduceredes til kunstoplevelser inden for forskellige genrer som billedkunst, teater, lyrik, film og musik. Med afsæt i empiriske undersøgelser og filosofiske og psykologiske antagelser argumenteres der for, ... at oplevelser med kunst samt mulighed for refleksiv stimulation og bearbejdning gennem nærvær og samtale bidrager til en større kompleksitet i følelsesliv og selvforståelse   Vis mere Vis mindre

Erfaringer fra et pilotprojekt hvor socialt udsatte og psykisk sårbare unge introduceredes til kunstoplevelser inden for forskellige genrer som billedkunst, teater, lyrik, film og musik. Med afsæt i empiriske undersøgelser og filosofiske og psykologiske antagelser argumenteres der for, ... at oplevelser med kunst samt mulighed for refleksiv stimulation og bearbejdning gennem nærvær og samtale bidrager til en større kompleksitet i følelsesliv og selvforståelse   Vis mere Vis mindre
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
tidsskriftsartikel
Titel
Kunst og æstetik som socialpædagogisk strategi
Bidrag
forfatter: Mina El Moutamid
Udgivelsesår
2012
Omfang
S. 437-451, 489
Findes i
Psyke & logos, Årg. 33, nr. 2 (2012)
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
Anvendt sprog
Med engelsk resume
DK5