Holbæk Musikbibliotek

Stilhed - en eksistentiel utopi

Med eksemper fra religiøs og spirituel praksis samt skønlitteratur belyses, hvordan mennesker altid har søgt stilhed for at skabe betingelser for nærvær, fordybelse og selvrefleksion

Med eksemper fra religiøs og spirituel praksis samt skønlitteratur belyses, hvordan mennesker altid har søgt stilhed for at skabe betingelser for nærvær, fordybelse og selvrefleksion
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
tidsskriftsartikel
Titel
Stilhed - en eksistentiel utopi
Bidrag
forfatter: Bjarne Sode Funch
Udgivelsesår
2014
Omfang
S. 11-35, 246
Findes i
Psyke & logos, Årg. 35, nr. 1 (2014)
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Anvendt sprog
Med engelsk resumé
DK5
Information
Adgang via internet.