Vælg materialetype

Mindfulness - implicit utopi?

Diskussion af mindfulness som en form for modernitets-redskab til at udvikle en værensform og grundindstilling, der tidligere blev understøttet af elementer i sociokulturelle hverdagspraksisser

Diskussion af mindfulness som en form for modernitets-redskab til at udvikle en værensform og grundindstilling, der tidligere blev understøttet af elementer i sociokulturelle hverdagspraksisser
Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
tidsskriftsartikel
Titel
Mindfulness - implicit utopi?
Omfang
S. 93-106, 247
Findes i
Psyke & logos, Årg. 35, nr. 1 (2014)
Referencer
Med litteraturhenvisninger
Anvendt sprog
Med engelsk resumé
Information
Findes også på internettet.