CBS Bibliotek

Creativity in phenomenological methodology

Argumentation for at øget fokus på kreativitet og kunst i forskningsmetodologi er værdifuld for at opnå dybere indsigt i livserfaringer. Med udgangspunkt i sygeplejeforskning

Argumentation for at øget fokus på kreativitet og kunst i forskningsmetodologi er værdifuld for at opnå dybere indsigt i livserfaringer. Med udgangspunkt i sygeplejeforskning
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om