Holbæk Musikbibliotek

Sokrates og etisk selvomsorg i en effektiv og hektisk skolekultur : 1

Det er vigtigt at inddrage og have blik for den eksistentielle og dannelsesmæssige dimension i skolelivet som modtræk til evalueringskulturen gennem brug af de sokratiske dialoggrupper i undervisning og vejledning

Det er vigtigt at inddrage og have blik for den eksistentielle og dannelsesmæssige dimension i skolelivet som modtræk til evalueringskulturen gennem brug af de sokratiske dialoggrupper i undervisning og vejledning
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
tidsskriftsartikel