Holbæk Musikbibliotek

Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi

Find titler der ligner
Læs mere om
e-bog
Titel
Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi
Bidrag
redaktion: Tom Ritchie
Sprog
Dansk
Udgiver
Nota
Udgivelsesår
2013
Omfang
288 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
Note
Format: PDF, Word og FineReader Batch
Kvalitet: Ikke bearbejdet tekst
E-bog indskannet
Originaludgave
Indskannet version af udgaven: Værløse : Billesø & Baltzer, 2007, Overtaget fra: Kbh. : Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, 2009
Id
Masternummer: 608899
DK5
Information
Kun for indmeldte brugere på Nota.
Indhold
Indhold: Spor og traditioner i læring (Peter Berliner: Adfærdspsykologi og læring. Kirsten Grønbæk Hansen: Læring og kognition. Gregory Bateson - systemisk læringsteori / af Tina B. Keiding og Erik Laursen. Mogens Pahuus: Læring - i et humanistisk perspektiv) ; Læring som ... konstruktion og som narrativ (Søren Dupont: Jerome Bruner og socialkonstruktivisme. Finn Collin: Konstruktivistisk erkendelsesteori. Allan Holmgren: Læring i et radikalt refleksivt narrativt perspektiv) ; Læring, kontekst og samfund (Stig Broström: Læring og den kulturhistoriske skole. Dion Sommer: Barndomspsykologiens læringssyn. Kulturlig læring - det første skridt / af Tia Hansen og Kristine de López) ; Viden, intuition og læring (Lars Qvortrup: Læring i et vidensperspektiv : læringens mysterium og former. Jens Christian Jacobsen: Planlagt spontanitet - om lærerens intuitive læring) ; Et helhedssyn på læring (Tom Ritchie: Om Illeris' læringsteori)   Vis mere Vis mindre