Herning Bibliotek

Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi

Find titler der ligner
Læs mere om
e-bog
Titel
Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi
Bidrag
redaktion: Ulla Thøgersen
Sprog
Dansk
Udgiver
Nota
Udgivelsesår
2016
Omfang
272 sider
Form og genre
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Note
Format: PDF og Word
Kvalitet: Let bearbejdet tekst
E-bog indskannet
Med sidetal
Trykt tête-bêche
Originaludgave
Indskannet version af udgaven: Kbh. : Mindspace, 2013
Id
Masternr.: 632245
DK5
Information
Kun for indmeldte brugere på Nota.
Indhold
Indhold: Dimensioner i anvendt filosofi (Mogens Pahuus: Filosofiens kerneområder. Ulla Thøgersen: Filosofiens eksistentielle dimension ; Filosofiens interpersonelle dimension - filosofi som samtale. Filosofiens samfundsforandrende dimension / Kristian Høyer Toft og Henrik Jøker ... Bjerre. Finn Arler: Filosofien og videnskaberne - om nysgerrighed og videbegær. Lisa Rygaard Frost Kristensen: At være anvendelsesorienteret filosof. Antje Gimmler: Efterskrift) ; Filosoffen på arbejde - 11 praksisbeskrivelser (Marie Lund: Fra ordkløver til begrebsanalytiker. Jeanette Bresson Ladegaard Knox: At plante virkeligheden i tanken og nære frihedens ånd. Anders Fogh Jensen: Filosofi er et liv. Cecilie Eriksen: Filosofi i praksis - forlags-, forfatter- og foredragsvirksomhed. Mogens Lilleør: Anvendt filosofifaglighed. Finn Thorbjørn Hansen: Undringsfællesskaber og filosofisk praksis. At bringe filosofien tilbage til torvet / Michael Højlund Larsen og Thomas Ryan Jensen. Søren Winther Lundby: Filosofi i en globaliseret verden. Beate Børresen: Filosofi er et langsigtet arbejde. Kim Gørtz: Syv mænd sejrer - filosofi som specifik og multipel funktion i erhvervs- og arbejdslivet. Klaus Kvorning Hansen: Filosoffen på arbejde   Vis mere Vis mindre