Silkeborg Bibliotek

Empiriske undersøgelser og metodiske greb : grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser

Find titler der ligner
Læs mere om
e-bog
Titel
Empiriske undersøgelser og metodiske greb : grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser
Bidrag
Bent Sortkær m.fl. ; Thomas Thyrring Engsig
Sprog
Dansk
Udgiver
Nota
Udgivelsesår
2018
Omfang
411 sider
Form og genre
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Note
Format: PDF og Word
Kvalitet: Grundigt bearbejdet tekst
E-bog indskannet
Med sidetal
Med illustrationer
Originaludgave
Indskannet version af udgaven: Kbh. : Hans Reitzel, 2017
Id
Masternr.: 638517
DK5
Information
Kun for indmeldte brugere på Nota.
Indhold
Indhold: Metoder (Charlotte Østergaard: Observation i pædagogiske kontekster. Carsten Kronborg Bak: Kvalitative interviews som metode i pædagog- og læreruddannelsen. Jette Reuss Schmidt: Dokument- og diskursanalyse. Julie Borup Jensen: Aktionsforskning - fra ideal til ... aktionsforskningspraksis. Spørgeskemaundersøgelsen og kvantitative metoder / David Reimer og Bent Sortkær. Thomas Thyrring Engsig: Komplekse pædagogiske problemstillinger og mixed methods-forskning. Vibeke Christensen: Man får jo det hele med på video - ikke? : video som teknik og empirisk metode). Perspektiver (Lars Qvortrup: Hvad er sand, brugbar viden? : bemærkninger til uddannelsesforskningens gyldighed og relevans. Tanja Miller: Børneperspektivet : at involvere børn i forskning og i hverdagsbeslutninger. Christian Quvang: Etiske overvejelser. Søren Pjengaard: Videnskabelige metoder i pædagogisk praksis. Jørn Bjerre: Kritisk brug af evidens i arbejdet med pædagogisk praksis. Preben Olund Kirkegaard: Observation, erkendelse og pædagogik)   Vis mere Vis mindre