Silkeborg Bibliotek

Refine your search

Search result

Model for user interface for a multidisciplinary bibliographic information network : final report to the National Science Foundation... (engelsk)

  1. Book

Model the user interface for a multidisciplinary bibliographic information network (engelsk)

James L. Carmon

  1. Book

Online public access catalogs : the user interface (engelsk)

Charles R. Hildreth

  1. Book

Bedre EDB-programmer : en programmørvejledning : basiskrav til undervisningsprogrammers behandling af ind- og uddata, således som amtscentralerne ønsker dem udformet (dansk)

Amtsrådsforeningen i Danmark. Kontaktudvalget for Amtscentraler

  1. Book

Menustyring og hjælpebilleder til BASIS

  1. Book

Bedre skærmdialog : en vejledning i kommunikation via edb

Stig Andersen (f. 1935)

  1. Book

Naturligt sprog om grænsefladesprog til edb-programmer : en gennemgang af en naturligtsprogs-grænseflade i Prolog til et undervisningsprogram i sandsynlighedsregning

Hanne Jensen

I: SAML, Nr. 12 (1986)
  1. Article

Kommunikation og EDB : om sprogbrugsanalysens relevans for analyse, udvikling og vurdering af edb-systemer

  1. Article

Børns brug af søgesystemer i biblioteket (dansk)

Ellen Bonnevie

  1. Book

Through the interface : a human activity approach to user interface design (engelsk)

Susanne Bødker

  1. Book