Foto: Sønderborg Bibliotek

Guide til skriftlig dansk htx og teknisk eux

Guide, der klæder eleverne på til at besvare det skriftlige eksamenssæts opgavetyper, der gælder med 2017-reformen. Formålet er gennem analyse og fortolkning af eksamensopgaver at støtte eleven i den konkrete skrivesituation ved den afsluttende skriftlige eksamen i dansk

Guide, der klæder eleverne på til at besvare det skriftlige eksamenssæts opgavetyper, der gælder med 2017-reformen. Formålet er gennem analyse og fortolkning af eksamensopgaver at støtte eleven i den konkrete skrivesituation ved den afsluttende skriftlige eksamen i dansk
Subject:
More like this
Read more about
e-book
Title
Guide til skriftlig dansk htx og teknisk eux
Contributor
Language
Dansk
Publisher
Systime
Publication year
2020
Series
Text level
Description note
På titelskærmbilledet: Overblik over de skriftlige genrer i dansk på htx og teknisk eux
Ajourføres
Registreret 16.6.2020
ISBN
978-87-616-9586-4
DK5
Information
Access via Internet after payment/user registration.