Bøger / faglitteratur / jubilæumsskrifter

Aarhus Universitet 1978-2003


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Aarhus Universitets 75 års jubilæum.

En gennemgang af dagligdagen på Århus Universitet og dets forskellige fakulteter gennem de sidste 25 år. Med oversigter over doktordisputatser 1940-2003 og universitetsrelevante love og regler udstedt i perioden 1978-2003.

Indhold

  • Da Århus fik sin Nobelpris

  • Forskning og undervisning 1978-2003

  • Formidling

  • Fra ETB til WWW

  • Bygninger

  • De studerendes egen historie 1978-2003

  • Det Humanistiske Falkultet 1978-2003

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1978-2003

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1978-2003

  • Det Teologiske Fakultet 1978-2003

Se alle (15)