Bøger / faglitteratur til børn

Antikkens Rom


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2001

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 24. okt. 2001

Bogen indgår i en serie på 4 bind og kommer i sin fragmentarisk lidt skøjtende form fagligt meget fint omkring sit emne. Den medtager mange udmærkede relevante aspekter indenfor den valgte vinkel, men som det ofte er tilfældet i den slags historiske værker, er det dog også her mere det udvalgte velhavende borgerskabs end ganske almindelige menneskers hverdag, der beskrives. Bogen er bygget op i opslag om hver sit emne fx: det romerske hus, håndværk, badeanstalterne, børn, markedspladsen m.m. Siderne kan virke lidt ustrukturerede i layoutet, hvor en kortfattet brødtekst udbygges af en række illustrerede faktablokke i flere ret små satsstørrelser. Illustrationerne er store lidt livløse tegninger udbygget af fine farvefotos af redskaber, statuer, malerier og effekter. Der er også inkorporeret 4 robuste transperante flipovere, som viser nogle bygningsværker både ud- og indvendigt. Ingen af disse virker dog bl.a. specielt anskueliggørende mht. det viste pga. af det lille format. Fremstillingen er glimrende bearbejdet til dansk og bestemt på fuld højde med den øvrige nyere faglitteratur, men tilfører dog omvendt heller ikke det yderst velbeskrevne emne væsentligt nyt. Anskaffelse må bero på evt. behov for udbygning eller supplering. Fra 12 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2001

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 24. okt. 2001

En meget flot bog, som i såvel billeder som tekst, fortæller om hverdagslivet i det antikke Rom. Der er også givet plads til at omtale nogle store romerske bygningsværker, som prægede bybilledet for romeren fx interessante afsnit om Colosseum og Forum Romanum. At den romerske civilisation var førende kommer til udtryk gennem kapitlerne omhandlende, badeanstalter, byggekunst, teknologi og håndværk. Ved enkelte afsnit er der indlagt gennemsigtige sider, som ved løft giver et indblik i hvordan man levede i husene og hvordan badeanstalterne var indrettet. Et meget inspirerende og spændende layout præger bogen, hvis sider er, udover den gennemgående tekst, komponeret med mange mindre informationstekster. Der er mange bøger om det antikke Rom. Forlagets tidligere udgivelse fra 1994, har såvel samme titel som indgangsvinkel til stoffet. Elever fra 6./7. kl. og opefter vil kunne benytte bogen til emnearbejder og projektarbejder. Yngre elever vil givet finde bogen spændende p.g.a. de flotte illustrationer og de gennemsigtige sider og går rejsen til Rom, er denne bog en god appetitvækker.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 18 (2002)

af

af

Ulla Clasen

Årg. 119, nr. 18 (2002)Informationer og udgaver