Bøger / faglitteratur / love

Arbejdsskadesikringsloven


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Arbejdsskadesikringsloven, 7. udgave -- I 2019 blev der anmeldt 19.100 ulykker og 17.300 erhvervssygdomme, hvoraf henholdsvis 69% og 22% blev anerkendt jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ”Arbejdsskadestatistik 2019”. Samtidig kan alle, der nogensinde har fået anerkendt en arbejdsskade, blive ved med at anmode om genoptagelse af spørgsmålene om erstatning og godtgørelse – kun begrænset af reglerne om forældelse. Der er derfor behov for denne lovkommentar, som beskriver gældende regler og (rets)praksis for arbejdsskadeområdet. Bogen udkom første gang i 1978 og er nu i 2021 nået til 7. udgave. Principmeddelelser og domme er ajourført til og med april 2021.
Nyt i 7. udgave -- I forbindelse med denne 7. udgave er der sket store ændringer. Kommentaren indeholder ikke længere en gennemgang af de regler, der var gældende før 2004. Ældre afgørelser og domme er kun medtaget i det omfang de med sikkerhed stadig er relevante. Forfatterne har gjort meget ud af at gengive de mange utrykte by- og landsretsdomme, der er kommet siden 6. udgave. Dette er gjort for at gøre dommene mere anvendelige ved vurderingen af konkrete sager. Principmeddelelser og domme er ajourført til og med april 2021. Målgruppe -- Bogen henvender sig især til advokater med speciale i personskadeerstatning, dommere, forsikringsselskaber og fagforeninger.