Artikler / faglitteratur

At kunne læse fagenes tekster med ørerne


Beskrivelse


Inspiration til lærere der har brug for at stilladsere læseprocesser for elever med ordblindhed i alle fag og til at kompensere eleverne for den svære afkodning.