Bøger / faglitteratur

Barndomspædagogik i dagtilbud


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Barndomspædagogik i dagtilbud er målrettet undervisningen på pædagoguddannelsens specialisering Dagtilbudspædagogik. Den tilbyder en række professionsfaglige byggesten til udvikling af rammer for og indhold i det pædagogiske arbejde med børn fra 0 til 6 år.

Indhold

Daniela Cecchin: Barndomspædagogik i børnenes spor. Barndom, kultur og læring (Dion Sommer: Barndom, historiske forandringer i børnesyn og inddragelse af barnets pespektiv. Grethe Kragh-Müller: Småbørns udvikling. Pia Thomsen: Børns sprogudvikling, sprogvanskeligheder og betydningen af sproglige praksisformer i dagtilbud. Anette Boye Koch: Børns trivsel i daginstitutioner. Ivy Schousboe: Legens betydning for børns udvikling. Üzeyir Tireli: Minoritetsdanske børn i dagtilbud. Merete Sørensen: Æstetik og dagtilbudspædagogik. Nanett Borre: Krop, sanser og bevægelse i det pædagogiske arbejde. Klaus Thestrup: Tablets i daginstitutioner : hvad gør vi med dem, nu vi har dem? Anne Kjær Olsen: Pædagogisk design og dokumentationsdogmet : om tilrettelæggelse, dokumentation og evaluering i dagtilbud). Profession og organisation (Vicki Sieling: Organisering af en kreativ pædagogik. Charlotte Ringsmose: Læring og læringsmiljøer i daginstitutioner. Inge Schoug Larsen: På tværs af skolestart. Ivy Schousboe: Integration - en del af hverdagslivet. Ulla Asmark: Dialogbaseret pædagogik og inklusion. Klaus Majgaard: Pædagogisk ledelse som transformativ praksis. Hans Månsson: Bæredygtig pædagogik - pædagogens grundfaglighed)