Bøger / faglitteratur

Barnet bag diagnosen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Med baggrund i den stigende brug af diagnoser på børn især i folkeskolen beskrives indhold og behandlingstiltag for nogle af de hyppigst forekommnende diagnoser med en kritisk stillingtagen til psykiateres forklaringer på børnenes vanskeligheder.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2009

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 4. mar. 2009

Debatbogen om den stigende brug af medicin og sygeliggørelse til børn med afvigende adfærd henvender sig bredt til alle, der professionelt medvirker til børns udvikling - ikke blot specialundervisningslærere og ansatte ved PPR, men alle pædagoger og undervisere i grundskolen.

Sagligt og veldokumenteret i et let og ukunstlet sprog, ruller forfatteren, der selv er psykolog og underviser, sit anliggende ud, at det måske ikke altid er problemer i barnets hoved, der er årsag til afvigende adfærd, men måske problemer i barnets forhold til omgivelserne. Efter et afsnit om de seneste hundrede års lovgivning og praksis omkring udskillelse af børn med særlige behov følger et spændende afsnit om de mest anvendte psykiatriske diagnoser, ordblindhed, DAMP, ADHD, hyperkinetiske forstyrrelser og forskellige former for autisme. Her er tankevækkende og overraskende oplysninger! Et kort afsnit om diagnosemarkedet gennemgår de interesser, der kan betinge den igangværende udvikling. Derefter sammenstilles mange børns dagligliv med Maslows behovsteori, inden et afsluttende afsnit foreslår ændringer i barnets opvækstvilkår - specielt kostvaner - som alternativ til diagnoserne. En udførlig litteraturliste og et kort og effektivt stikordsregister afslutter.

Bogen har anliggende fælles med Bjarne Nielsens Problemadfærd i skolen fra 2008.

Et væsentligt indspark i debatten om den eksplosionsagtige udskillelse af børn til særlige foranstaltninger, som i stigende grad er brug af dæmpende medicin.


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 4 (2009)

af

af

Bjarne Købmand Pedersen

Årg. 57, nr. 4 (2009)


Unge pædagoger

2010, nr. 5

af

af

Jesper Larsen

2010, nr. 5