Bøger / faglitteratur

Basal statistik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Deskriptiv statistik ; Mængdelære ; Kombinatorik ; Sandsynlighed ; Stokastiske variable ; Fordelinger ; Simulering ; Test ; Regression ; Parameterestimation ; Konfidensintervaller ; Formelsamling