Bøger / faglitteratur / disputatser

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold : studier i de økonomiske relationer mellem Danmark og Tyskland 1940-1945


Beskrivelse


Indholdet giver en ny indsigt i de nazistiske bestræbelser på at infiltrere dansk erhvervsliv og i det officielle - og nødvendige - økonomiske samarbejde. Det påvises, at opførelsen af de tyske befæstningsanlæg var en langt større trussel mod det danske samfunds økonomi, end man hidtil har antaget, og bogen dokumenterer, at Danmarks eksport af landbrugs- og fiskeriprodukter var af ganske underordnet betydning for den tyske befolknings samlede ernæringstilstand. Betegnelsen af Danmark som "Hitlers spisekammer" er dermed en myte, der i høj grad skyldes lederen af besættelsesstyret, Werner Best, der med mytedannelsen kunne styrke sin egen position i Danmark.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. dec. 2005

af

af

Carsten Nørby Sørensen

d. 22. dec. 2005

Bearbejdet ph.d.-afhandling, historisk videnskabeligt værk, der med udgangspunkt i et stort ikke tidl. udgivet kildemateriale fortæller om den tyske besættelsesmagts forsøg på at trænge ind i det danske erhvervsliv og den danske kapitalmagt og opnå indflydelse og undergravende magt via partnere og danske stråmænd. Bogens første del fortæller om "Infiltration og kollaboration", herunder opbygningen af NSDAP's netværk. Her redegøres også for den såkaldte arisering, hvor det formelle begreb dækker over nazisternes forsøg på at undgå al jødisk indflydelse. Allerede i august 1940 påviser det danske Handelskammer overfor det tilsvarende tyske handelsorgan, "at man i flere år havde foretaget arierprøvelser af de firmaer, man anbefalede som repræsentanter for tyske fabrikker". Bogen fortæller om tyske kapitalinvesteringer i Danmark og om mange økonomiske kollaboratører, store og små. Herunder også om det følgende opgør med værnemagere. Bogens anden del redegør for "det nødvendige økonomiske samarbejde", og gør op med myten om Danmark som "Hitlers spisekammer", hvor bl.a. Werner Best for at styrke sin egen position medvirkede til mytedannelsen. Interessant historisk værk med mange nye detaljer af besættelsestiden, der til opgavebrug dog kræver mindst et absolut godt gymnasieniveau, og som nok er mest relevant for videregående studier.


Politiken

d. 8. jan. 2006

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 8. jan. 2006


Weekendavisen

d. 24. mar. 2006

af

af

Steen Andersen

d. 24. mar. 2006


Berlingske tidende

d. 25. mar. 2006

af

af

Mogens Rüdiger

d. 25. mar. 2006


Historie

2006, nr. 2

af

af

Henrik Fode

2006, nr. 2