Bøger / faglitteratur

Dansk


Beskrivelse


Gennemgang af den didaktiske tilgang til danskfaget ud fra de forskellige fagmål gennem tiderne, danskfagets forenklede fælles mål (FFM)og udvalgte digitale læremidler.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. apr. 2015

af

af

Karsten Boll

d. 23. apr. 2015

Gennemgang af den didaktiske tilgang til danskfaget ud fra de forskellige fagmål gennem tiderne, danskfagets forenklede fælles mål (FFM)og udvalgte digitale læremidler. For lærerstuderende, dansklærere og kursister på efter- og videreuddannelse.

Forfatteren, kendt fra Lærermiddel.dk, har lavet sin 3. bog i serien "Mål og midler" - med udgangspunkt i danskfaget. I indledningen beskrives baggrunden for tilblivelsen. Første del beskriver opfattelser af fagets didaktik med eksempler fra materialet "Sæt skrivespor". Næste del er en diskurs om læreplaner, hvor FFM sammenholdes med tidligere læreplaner set i en (fag-)politisk sammenhæng. Sidste del omhandler brugen af digitale læremidler i dansk set i lyset af de to tidligere afsnit. Hvert afsnit har spørgsmål til refleksion over det læste. Bagest en fyldig referenceliste. Forrest en indholdsfortegnelse og forklaring på tegn, der benyttes til henvisninger. Begrebslisten kan downloades gratis på www.laerermiddel.dk/maalogmidler.

Bogen udgør et vigtigt indslag i debatten om danskfaget og de politiske strømninger, der har påvirket udviklingen både lovgivningsmæssigt og på produktionen af læremidler.

Der findes ikke andet tilsvarende gennemarbejdet materiale om danskfaget, der både diskuterer didaktik, progression og digitale læremidler.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 10. juni 2015

af

af

Helge Christiansen

d. 10. juni 2015