Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Danske 4. klasseelever i TIMSS 2007


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Resultaterne af TIMSS 2007 undersøgelsen samt den danske tillægsundersøgelse Alternativ TIMSS 2007, som ser på skoleelevers forhold til de naturvidenskabelige fag, lærernes arbejdsbetingelser, skolens ressourcer til undervisning samt elevernes etniske, sproglige og socioøkonomiske baggrund.