Bøger / faglitteratur

De første seks måneder


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om barnets tidlige udvikling, dets adfærd og psykologi samt om samspillet mellem spædbørn og mødre.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Marja-Liisa Bindslev

d. 18. dec. 2018

Bogen behandler de gensidige processer, der sker mellem spædbarnet og dets nærmeste omgivelser i det første halve år af barnets tilværelse. Det er de helt dagligdags, men for den fremtidigeudvikling, så væsentlige situationer, der danner grundlag for bogen. Teksten er meget lettilgængelig og vil i vidt omfang også kunne anvendes som debat-udgangspunkt. Bogen munder ud i en opfordringtil forældre om også at kommunikere med andre forældre - idet mange af de problemer nye forældre tror kun er deres - i virkeligheden er ganske almindelige - og som oftest overvindelige.Litteraturhenvisninger, men beklageligvis kun til fremmedsproget litteratur, hovedsageligt engelsk. Person- og sagregister.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juni 1998

af

af

Lis Pedersen

d. 12. juni 1998

Det er en klassiker, som her kommer i en nyoversat udgave, som synes mere gennemarbejdet og som flere steder er sprogligt bedre. De første seks måneder er Sterns første bog, og den handler om den kontakt og kommunikation, der er mellem spædbarnet og primært den tætteste omsorgsperson - som regel moderen. Sterns og andres forsøg har vist, at mødre i langt de fleste samfund agerer ens over for deres spædbørn. Den er en væsentlig faktor i barnets udvikling mod et integreret socialt menneske. I kontakten lærer det at overskride og sætte grænser, at finde tryghed, søge nye udfordringer. Der er de sidste 5-10 år næppe udkommet en bog om barnets tidlige udvikling uden at Sterns bøger som minimum er med i henvisningerne. Det siger noget om betydningen af hans forskning og analyser, og det er derfor glædeligt at den nu kommer igen i ny udgave, og også fordi den gamle er meget slidt, hvor den endnu hænger sammen og fordi denne udgave er bedre bearbejdet og har flere af Sterns kilder med end første udgave havde.


Jyllands-posten

d. 28. aug. 1979

af

d. 28. aug. 1979


Information

d. 29. dec. 1979

af

af

Claus Bjerring

d. 29. dec. 1979


Sygeplejersken

1980, nr 5

af

af

Inger Meldgaard

1980, nr 5


Aalborg stiftstidende

d. 29. okt. 1979

af

af

Inger Hørmann

d. 29. okt. 1979


Socialrådgiveren

årg 42, nr 1

af

af

Eva Hallum

årg 42, nr 1


Dansk audiologopædi

årg 15 (1979), nr 4

af

af

Vibeke Bloch

årg 15 (1979), nr 4