Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den kritiske leder


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Summary: Det er sund fornuft at forholde sig kritisk til sig selv og til sine omgivelser. Der kan være brug for at gå nye veje, og det kan være nødvendigt at se egne og andres antagelser og handlinger efter i sømmene. At forholde sig refleksivt og kritisk - at kunne gå distancen i moderne ledelse - det er essensen ved den kritiske leder. Hensigten med denne antologis 11 artikler er at tilbyde ledere og andre interesserede i såvel private som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man kan være en kritisk leder. De internationale og danske bidrag tilbyder en bred vifte af forståelser af det at være en kritisk leder. Artiklerne forholder sig kritisk til de klassiske ledelsesidealer og opfordrer i stedet til, at ledere og ledelse gribes langt mere refleksivt og kritisk an, end der måske har været tradition for.

Indhold

  • Kritisk refleksion i ledelse : om kritisk refleksion over grundlag og grænser / Christian Tang Lystbæk

  • Om rummene for kritisk ledelse / Jørgen Gleerup

  • Kritisk ledelse : psykodynamiske aspekter / Steen Visholm

  • Komplekse problemer : en anledning til kritisk refleksion / Tanja Holmegaard Bjørn

  • Relationel ledelse / Kenneth J. Gergen

  • Den nye forandringsligning : otte af verdens mest effektive værktøjer til forandringsledelse / David Cooperrider

  • Ledelse som udøvelse af disciplinær magt / Ralph D. Stacey

  • Potentialitetsledelse og den evige jagt på muligheder : om kompleksitetsacceleration og kritik / Justine Grønbæk Pors

  • Det personlige lederskab er et ideologisk monster / Lejf Moos

  • Den modige leder : at være kritisk / Karsten Mellon

Se alle (11)