Bøger / faglitteratur

Det åbne samfund og dets fjender. Bind 1 : Platons fortryllelseskraft


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Oprindelses- og skæbnemyten ; Platons deskriptive sociologi ; Platons politiske program ; Baggrunden for Platons angreb


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. sep. 2001

af

af

Søren Brunbech

d. 13. sep. 2001

Den østrigsk-engelske filosof Karl R. Popper er en af vor tids væsentligste politiske tænkere. Det er et af hans hovedværker der her for første gang oversættes til dansk. Det er skrevet i 1940-erne under indtryk af de totalitære ideers fremmarch. Popper mener det til stadighed er nødvendigt at forsvare det åbne samfund, der frisætter menneskets kritiske kræfter, og han gør op med det totalitære tankegods hos Platon, Hegel og Marx. Popper anerkender Platon som den største af alle filosoffer, men finder det netop derfor vigtigt at påvise de totalitære træk i hans moralske og politiske filosofi. En vigtig pointe i opgøret med Hegel og Marx er Poppers tilbagevisning af at der kan opstilles udviklingslove der forudser historiens forløb. Platon behandles i bind 1, Hegel og Marx i bind 2. Sidste halvdel af hvert bind er Poppers noter i Christian Svendsens omhyggelige oversættelse fra 5. reviderede engelske udgave fra 1966. Hvert bind har et selvstændigt emne- og navneregister. Poppers tanker er centrale i debatten om den herskende liberalistiske samfundsmodels værdigrundlag. Hans store politisk filosofiske værk vil formentligt kunne inddrages i filosofi- og historieundervisningen i gymnasiet, men vil nok især finde anvendelse på universitetsniveau.


Information

d. 24. okt. 2001

af

af

Rune Lykkeberg

d. 24. okt. 2001


Jyllands-posten

d. 4. sep. 2001

af

af

Anders Raahauge

d. 4. sep. 2001


Slagmark

Nr. 35 (2002)

af

af

Mads P. Sørensen

Nr. 35 (2002)


Berlingske tidende

d. 25. aug. 2001

af

af

Peter Wivel

d. 25. aug. 2001


Kristeligt dagblad

d. 19. sep. 2001

af

af

Asger Brandt

d. 19. sep. 2001


Politiken

d. 25. aug. 2001

af

af

Tøger Seidenfaden

d. 25. aug. 2001


Weekendavisen

d. 14. sep. 2001

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 14. sep. 2001