Bøger / faglitteratur

Det støjende samfund : på besøg i ytringsfrihedens kampzone


Beskrivelse


Som en sociologisk analyse af ytringsfrihedens betingelser og udvikling i Danmark undersøger forfatteren sammenhængen mellem ytringsfrihedens grænser og forandringerne i samfundets værdigrundlag.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Bent Birk Kristensen

2007

Bogen befinder sig på et rimeligt højt akademisk niveau og henvender sig primært til studerende, lærere m.v. på de videregående uddannelser samt andre, der beskæftiger sig med politiske og samfundsmæssige forhold og har interesse i ytringsfriheden og dens grænser.

Ytringsfriheden er til stadig debat, og ifølge sociolog og journalist Jeppe Villadsen er der tendens til, at den bliver stadig mere urørlig og ukrænkelig. Bogen undersøger ytringsfrihedens udvikling og grænserne for den ved at betragte det, der udstikker rammerne for den: censuren og andre indgreb, og se på hvorledes den forholder sig til samfundets moral, normer og værdier. Bogen er sproglig vanskelig. Den inddrager en række cases, og 4 aspekter behandles mere udførligt: den kommercielle ytringsfrihed, den pornografiske, begrænsninger i forhold til diskrimination og mindretalsbeskyttelse samt internettet.

Ytringsfrihed som begreb rummer mange facetter og komplicerede strukturer. Bogen kan ikke umiddelbart sammenlignes med den lange række af bøger der også beskæftiger sig med ytringsfriheden. Dels på grund af sin sociologiske og historiske vinkel og koblingen til samfundsmæssige værdier og normer. Bogen rummer mange noter og henvisninger til andre bøger, artikler m.v.

Bogen er et aktuelt og indsigtsfuldt bidrag til diskussionen af ytringsfriheden, dens grænser og sammenhæng til samfundsmæssige værdier og normer set i udviklingsmæssigt og sociologisk perspektiv.


Information

d. 14. aug. 2007

af

af

David Rehling

d. 14. aug. 2007


Politica

Årg. 39, nr. 4 (2007)

af

af

Signe Kjær Jørgensen

Årg. 39, nr. 4 (2007)


Bogmarkedet

Årg. 153, nr. 15 (2007)

af

af

Jens Jørgen Kjærgaard

Årg. 153, nr. 15 (2007)


Politik

Årg. 10, nr. 4 (2007)

af

af

Peter Bro

Årg. 10, nr. 4 (2007)