Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsjura for de finansielle uddannelser


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Juridisk metode og retskilder / Bjarke Tinten

  • Domstolene og procesretlige grundsætninger / Bjarke Tinten

  • Produktansvar / Bjarke Tinten

  • Selskabsret / Bjarke Tinten

  • Markedsføringsret / Bjarke Tinten

  • E-handelsret / Bjarke Tinten

  • International privatret / Bjarke Tinten

  • Insolvensret / Bjarke Tinten

  • Arbejdsret / Bjarke Tinten

  • Konkurrenceret / Bjarke Tinten

Se alle (24)