Bøger / faglitteratur

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Denne bog handler om konkrete etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser, som kan opstå i mødet mellem sundhedssystemet, sundhedsprofessionelle og mennesker med forskellige sundhedsudfordringer. Den kliniske hverdag indebærer for de fleste sundhedsprofessionelle udfordrende situationer af forskellig karakter. Nogle af situationerne indeholder etiske problemstillinger, dilemmaer eller paradokser, der fordrer etiske valg og refleksioner samt klinisk etisk beslutningstagen. Situationerne er mangfoldige, og der er sjældent en givet korrekt måde at handle på. De valg (og fravalg), som sundhedsprofessionelle træffer, er i dag af så unik karakter, at det er svært at udlede almengyldige etiske værdier, regler og principper desangående. Etiske værdier er mangfoldige og kommer til udtryk på mange måder i det danske sundhedsvæsen. Målet med bogen er derfor ikke at anvise konkrete handlinger eller løsninger på etiske dilemmaer og problemstillinger, men i stedet at præsentere forskellige forhold i den kliniske hverdag, der kan give anledning til etisk refleksion. I den sammenhæng anskues etik som en indsigt i, hvad der er et godt liv, og en holdning, der har til hensigt at praktisere det gode liv.

Indhold

  • Etiske udfordringer i sundhedsprofessionelles møde med forskellige livsvilkår / Gitte Sommer Harrits

  • Professionel etik i kontekst / Svein Aage Christoffersen

  • Etik på spil i klinisk lederskab / Marianne Eilsø Munksgaard

  • Etiske perspektiver på fejlkulturen i sundhedsvæsenet / Anders Dræby

  • Etik og sociale medier / Benjamin Olivares Bøgeskov og Marianne Eilsø Munksgaard

  • Etiske problemstillinger i sundhedsvæsnet relateret til Det Videnskabsetiske komitésystem / Lars Munksgaard

  • Forskning, positionering og etiske udfordringer / Helle Ploug Hansen og Tine Tjørnhøj-Thomsen

  • Etiske overvejelser i forhold til brugen af placebo og nocebo / Jarl Voss Sigaard

  • Etik og telemedicin / Bente Hull Frich og Finn Olesen

  • Etiske perspektiver på sociale robotter i fremtidens sundhedsvæsen / Jens Dinesen Strandbech

Se alle (15)

Anmeldelser (3)


Sygeplejersken

Årg. 121, nr. 3 (2021)

af

af

Lene Rosenly

Årg. 121, nr. 3 (2021)


Danske bioanalytikere

2021, nr. 2

af

af

Louise Svane Petersen

2021, nr. 2


Ugeskrift for læger [online]

d. 25. jan. 2021

af

af

Andreas Højring

d. 25. jan. 2021